1. ברוכים הבאים ל GET VISA USA (להלן – האתר) המופעל ע"י חברת שריט ד.נ דיגיטל בע"מ, האתר GET VISA USA משמש, מציע ומספק שירותים בתהליך קבלת ויזה לארה"ב, הכוללים הכוונה תרגום וייעוץ בהוצאת וייזה לארה"ב.
 2. השימוש באתר למען בקשת ויזה בארה"ב כרוכה בתשלום שנקבע מראש באתר, התשלום הינו עבור עריכת הטפסים, תרגומם וקביעת מועד תור לשגרירות ארה"ב הכולל הכוונה ליום הפגישה למען מגיש הבקשה.
 3. השימוש באתר זה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון שלהלן; תקנון זה מהווה הסכם בין GET VISA USA לבין המשתמש. המשתמש באתר מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה שכן זכויותיו חובותיו נקבעים על פיו.
 4. למען הסר ספק מובהר בזאת כי האתר אינו האתר של שגרירות ארה"ב, כמוכן שימוש באתר אינו מבטיח ואינו נושא כל אחריות לקבלה חיובית של הבקשה להענקת הויזה לארה"ב או בכל החלטת שגרירות ארה"ב.
 5. אישור המשתמש בשולי התקנון (ע"י הקלקה – "אני מסכים לאמור בתקנון") מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת מצדו של המשתמש לכל האמור בתקנון ולכך שלא יהיו לו ו/או מי שמטעמו כל טענה, דרישה ו/או תביעה במישרין או בעקיפין כנגד שריט ד.נ דיגיטל בע"מ ו/או מי ממנהליה ו/או אלא על פי המפורט בתקנון החברה שבאתר.
 6. אם אינך מסכים לתנאי התקנון ו/או להסכם ההזמנה המפורט בו הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. גלישה ו/או ביצוע רכישה באתר על ידך משמען הסכמתך המלאה לאמור בתקנון. תקנון זה וסיכום ההזמנה המצורף מהווים חלק בלתי נפרד מההזמנה.
 7. ביטול הזמנת השירות ייעשה בהתאם לאמור בתקנון הנ"ל.

דמי הטיפול ותמחור השירותים באתר להגשת בקשה להוצאת וויזה לארה"ב:


דמי הטיפול עבור שינוי מועד ראיון (עד 5 ימים לפני מועד הראיון) הינם 60 ₪ כולל מע"מ.
דמי הטיפול עבור שינוי מועד ראיון (עד 72 שעות לפני מועד הראיון) הינם 120 ₪ כולל מע"מ.
דמי הטיפול עבור עריכה מחודשת של טופסds-160 עקב שינוי מצד הלקוח הינם 120 ₪ כולל מע"מ.
B1-B2 ויזת תייר / עסקים – 150 ש"ח לא כולל מע"מ

 1. כל האמור בתקנון זה להלן מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
 2. הרישום לאתר והזמנת שירותים מאת האתר מותרת לכל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים שביכולתו לשלם בעבור השירותים בכרטיס אשראי.
 3. בעל האתר אינו אחראי במקרים בהם יבוצעו פעולות זדוניות על ידי גורמים עבריינים למיניהם אשר יפרצו לאתר וישתמשו לרעה בפרטי כרטיס האשראי של לקוחות האתר.
 4. צוות האתר יעשה כל שביכולתו על מנת להעניק שירות מקצועי ויעיל על מנת שתוכלו לקבל את מבוקשכם במהירות האפשרית.
 5. בעל האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל חומר המאוחסן באתר ואינו אחראי על ליקויים ברשת שלא באחריותו, בעלי האתר יעשו כל שביכולתו לתקן תקלות באתר, במידה ויתגלו כאלה, בהקדם האפשרי.
 6. על הסכם זה יחולו חוקים, הוראות, תקנות, צווים שיפוטים וכל הוראות חוק ודין החלות במדינת ישראל בלבד וזאת בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט מוסמך, בישראל בלבד.
 7. – המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטי המשתמש לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות, ואכן מסכים כי החברה ושת"פ שלה יצרו עמו קשר לעתיד בהצעות נוספות.
 8. דרכון בתוקף חצי שנה – דרוש
 • מדיניות ביטול שירותים הינה כדלקמן:
 • במידה וטרם בוצע כל שירות ו/או מולא טופס הבקשה להוצאת וויזה לארה"ב – ds 160 – הלקוח זכאי על פי החוק ל5% מסכום העסקה או 100 ₪  הנמוך מבניהם. 
 • במידה וצוות האתר מילא את טופס הבקשה והחל בעבודת מגיש הבקשה, הלקוח יחויב בסכום המלא של העסקה .
 • בקשה לביטול העסקה תתבצע בהודעה כתובה לאימייל הכוללת את פרטי מגיש הבקשה מתוך דף "צור קשר" באתר.
 • אין באחריות החברה החזר או זיכוי במידה ונרכש בעבור הלקוח אגרת קוד גישה לשגרירות ארה"ב – הלקוח יקבל את קוד הגישה.
 • אגרות תשלום לשגרירות ארה"ב אינן ניתנות לביטול ואינן זכאות להחזר כספי ו/או ביטול , אין באחריות החברה היכולת לשפות ו/או לפצות על הצהרות ארה"ב הכתובות מפורשות במידה ובקשת הוצאת הויזה תדחה או תסורב, דמי האגרה אינם ניתנים להחזרה למועמד הוצאת הויזה לארה"ב.
 • אין באחריות החברה כל מידה כוזב או שגוי במילוי הבקשה וקביעת מועד לשגרירות ארה"ב אשר נשלחה באמצעות האתר מאת מגיש הבקשה לוויזה לארה"ב.
 • כל ביטול אשראי או החזר כספי יעשה לאחר 30 ימי עסקים.

מדיניות אספקה:

 • מרגע מילוי טפסי הבקשה יישלחו אליכם כל המסמכים הרלוונטים לראיון תוך 5-30 ימי עסקים. (זאת כמובן במידה ולא נדרשתם על ידינו להשלמת פרטים וכו' עיכובים נוספים שלא בשליטתנו).
נגישות